S M Y C K E N

Till Lars Tovradsson kommer man sällan för att köpa ett färdigt smycke (även om det finns en del färdiga också). 

"Yrket har varit en stor del av mitt liv i snart 30 år. För mig är det ,minst lika viktigt att förstå vad en människa vill ha, och till och med kunna utveckla visionen som att kunna forma en guldbit."

K O N T A K T A   M I G

Verkstadsgatan 10, 117 36 Stockholm 

Tel +46-70-4417-955

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 by Lars Torvaldsson